Samenwerking

In 2012 is er een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Protestantse Gemeente Hoedekenskerke en de Protestantse Gemeente Nisse. Deze samenwerkingsovereenkomst is aangegaan voor het beroepen van een gezamenlijke predikant voor de drie gemeenten. De drie gemeenten zijn inmiddels ook verder in gesprek over meer structurele samenwerking nu en in de toekomst. Zo is onlangs een gezamenlijk moderamen gevormd en wordt door de kerkenraden een aantal keren per jaar gezamenlijk vergaderd. Ook zijn er jaarlijks een aantal gezamenlijke kerkdiensten in één van de drie kerken. Ook is gestart met overleg tussen de colleges van diakenen en colleges van kerkrentmeesters.

Op 27 september 2017 is de overeenkomst voor de federatie kerkgemeenschappen in de
Zak van Zuid-Beveland getekend.

Vanaf 1 januari 2018 vormen de gemeenten: Driewegen/Ellewoutsdijk/Ovezande (DEO), Oudelande, Hoedekenskerke, Nisse en 's-Heer Abtskerke samen de gefedereerde Protestantse gemeente 'Rond de Zwake'. Er is een federatiekerkenraad gevormd met twee vertegenwoordigers uit elke kerkenraad. Verder vinden er ook samenwerkingsverbanden tussen de colleges van Diakenen en de colleges van Kerkrentmeesters plaats. Periodiek zullen er federatie kerkdiensten georganiseerd worden.

© Protestante Kerk 's-Heer Abtskerke links