ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland en al haar zelfstandige onderdelen (gemeenten, diaconie├źn en classes) zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dit is vastgelegd in een zogenaamde groepsbeschikking ANBI.
Vanaf 1 januari 2016 moeten de Protestantse Kerk en haar gemeenten, diaconie├źn en classes aan de nieuwe regels voldoen. Dat kan door op de eigen website de gegevens te publiceren. Het gaat erom dat de gegevens openbaar worden. De link wordt toegestuurd aan de belastingdienst, zodat deze op de eigen website van de belastingdienst in het zogenaamde ANBI-register wordt vermeld.

Belangrijkste voordeel van deze ANBI-status is dat giften, legaten en erfstellingen vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting. Giften aan de kerk (bijv. Kerkbalans) komen voor de giftenaftrek bij de aangifte inkomstenbelasting in aanmerking.

Bestuurssamenstelling

Zie onder rubriek 'Organisatie.'

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

In de onderstaande bestanden kunt u alle informatie uitgebreid bekijken.


Beleidsplan Protestantse gemeente 's-Heer Abtskerke

ANBI gegevens Diaconie 's-Heer Abtskerke

ANBI gegevens Kerkelijke gemeente 's-Heer Abtskerke
© Protestante Kerk 's-Heer Abtskerke links