Contact

In de tabel hieronder vindt u alle contact informatie over de kerkraadsleden:


Naam Functie E-mail
ds. Herman Offringa Predikant
dhr. Peter van Buuren Ouderling-Scriba
dhr. Jan Oosterveld Ouderling-Kerkrentmeester (voorzitter)
mw. Martine Bliek Diaken
dhr. Arnold Kampstra Diaconaal-rentmeester
dhr. Ko Nijsse Kerkrentmeester
dhr. Christian Mol Kerkrentmeester


Bankgegevens
Kerk (algemeen) NL67 RABO.0373.7147.26
Kerk (solidariteitskas) NL45 RABO.0373.7147.34
Diaconie NL38 RABO.0346.0004.08

Adresgegevens

Protestante gemeente 's-Heer Abtskerke / Sinoutskerke
Johannes de Doperkerk

Postadres en contact

Ploegstraat 14
4444 AJ 's-Heer Abtskerke
Tel.: 0113-316106

Verhuur

Dhr. Bart van Hasselt
Tel.: 0113-312822

Collectebonnen

De gemeenten 's-Heer Abtskerke, Hoedekenskerke en Nisse hebben vanaf 1 januari 2017 gezamenlijke collectebonnen die onderling te gebruiken zijn. De bonnen zijn te bestellen voor € 1,00 per stuk.
U kunt de bonnen in elk gewenst aantal bestellen door het bedrag over te maken naar bankrekening NL39 RABO 0373 7226 99 ten name van Protestantse Gemeente De Ark. Vermeld in de omschrijving collectebonnen en uw adres. De bonnen worden de eerstvolgende (gezamenlijke) kerkdienst aan u overhandigd. Bijkomend voordeel van collectebonnen is dat deze als gift aftrekbaar zijn voor de belasting.

Voor op- en/of aanmerkingen over de website, kunt u contact opnemen met de .

Heeft u een inhoudelijke vraag over de website of heeft u een algemene vraag, stuur dan een bericht naar:

© Protestante Kerk 's-Heer Abtskerke links