Welkom

Welkom op de website van de PKN gemeente van 's-Heer Abtskerke.

Algemeen

Wij zijn een kleine gemeente in de Zak van Zuid Beveland.
Ons dorp heeft een mooie monumentale kerk van omstreeks het begin van de 14e eeuw, genoemd naar Johannes de Doper.
Het is een gebouw met een uitstekende akoestiek, een juweeltje! Groot genoeg voor iedereen die wil komen en klein genoeg om je niet verloren te voelen
Op deze site kunt u alles vinden over de manier waarop wij gemeente willen zijn. U kunt hier ook alle actuele informatie over onze gemeente vinden.

Kerkdienst

Omdat we een kleine gemeente zijn hebben we al decennia geleden samenwerking gezocht met de gemeente van Nisse. Enkele jaren geleden zijn we daarnaast ook een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Hoedekenskerke. Er zijn nu gezamenlijke kerkdiensten van deze drie gemeenten.
De zondagse kerkdiensten worden om en om gehouden in de Maria kerk van Nisse, de Ark in Hoedekenskerke en de Johannes de Doper kerk van 's-Heer Abtskerke, elke zondag om 10 uur.

*****************************

Pasen

----- In 40 dagen toeleven naar Pasen -----Wat is de veertigdagentijd? -----

De veertigdagentijd is een belangrijke periode voor christenen. Deze weken voor Pasen zijn traditioneel een tijd van inkeer en bezinning. Om het paasfeest goed en oprecht te kunnen vieren is er voorbereiding nodig. Daarom laten veel mensen bepaalde dingen staan – alcohol, suiker, vlees – of beperken de tijd die ze doorbrengen met televisie of social media.

Wil je nog meer ontdekken over de 40dagentijd? Doe dan mee met de 40-dagentijdkalender!

*****************************

Kijk in de kolom 'Kerkdiensten' waar en wanneer er een kerkdienst gehouden wordt.
Van harte welkom!

Wilt u online de kerkdienst volgen, klik dan op de link bij de betreffende dienst.


*****************************

Eerdere kerkdiensten en een filmpje
over de kerktoren opgang
kunt u terug zien via deze link!

KLIK OP HET LOGO


*****************************

De Kringwerkgids 2023-2024. Er is met veel energie en zorg aan gewerkt om er een mooi en overzichtelijk geheel van te maken.
Er wordt een verscheidenheid van kringen aangeboden!

Iedereen is welkom!


Wij hopen dat er iets tussen staat wat u aanspreekt en u een keus zult willen maken.
De Kerkenraad/Dorpskerkteam - 's-Heer Abtskerke

Door op de afbeelding in de kolom 'Actualiteiten' te klikken kunt u de gids downloaden.*****************************

Koffie in de Johannes de Doperkerk!


Elke tweede dinsdag van de maand reserveren we de consistorie voor de koffie ochtend.
Er is geen verplichting om elke maand te komen. U komt als u zin hebt!
Nel de Jonge heeft alles voorbereid en heet u / jullie welkom op deze, naar wij hopen gezellige koffie ochtenden.
Wij hopen gezellige uurtjes te krijgen met elkaar!

Met een groet van Nel de Jonge

*****************************
© Protestantse Kerk 's-Heer Abtskerke links 447