Kerkbalans

De commissie Kerkbalans start jaarlijks eind september met de voorbereiding van de actie Kerkbalans. De brochures worden eind januari rondgebracht, met de vraag onze kerk net als in de afgelopen jaren te steunen. De toezeggingen worden in de week daarna door onze vrijwilligers opgehaald. Voor niet ingeschreven leden van de kerk wordt een aangepaste brochure gemaakt, zodat alle dorpsgenoten door ons geïnformeerd worden.

In de brochure wordt informatie gegeven over onze kerk. Elk jaar wordt een ander thema gekozen. Het thema wordt in de brochure uitgewerkt met teksten en foto’s van gebeurtenissen in en rondom de kerk.

Giften boven een drempel (één procent van het belastbaar inkomen) zijn aftrekbaar van de belasting. Ook is het mogelijk de gift aan de actie Kerkbalans te geven door het afsluiten van een Periodieke schenking. Deze schenking is volledig aftrekbaar van de belasting als u in een overeenkomst vastlegt, dat u het werk van de Protestantse Kerk minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen. U kunt elke euro die u aan de Protestantse Kerk geeft, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is daarbij niet van belang.

Uw gift is een periodieke gift als: de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst; u conform deze overeenkomst regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de Protestantse Kerk die in deze overeenkomst wordt genoemd; deze bedragen steeds even hoog zijn en deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de Protestantse Kerk.

Klik hier om het invulformulier te downloaden


Kerkbalans 2024
Kerkbalans 2023
Kerkbalans 2022Kerkbalans 2021Kerkbalans 2020Kerkbalans 2019Kerkbalans 2018Kerkbalans 2017Kerkbalans 2016Kerkbalans 2015Kerkbalans 2014Kerkbalans 2013Kerkbalans 2012Kerkbalans 2011Kerkbalans 2010Kerkbalans 2009

© Protestante Kerk 's-Heer Abtskerke links