De kerk van 's-Heer Abtskerke


De kerk is gelegen op een kerkhofterrein met vate (drinkput voor vee) in het centrum van het dorp, dat op een terpachtige hoogte is ontstaan. Het kerkgebouw, gewijd aan Johannes de Dooper, is een bakstenen kruiskerk met een vrijstaande westtoren, een schip (15e eeuws) van drie traveeën met steunberen, twee deuren aan de noord- en zuidzijde en een rond venster boven elke deur. De andere ramen zijn spitsboogvensters.


Langs het hele schip en dwarsbeuk loopt een z.g. tandlijst.
Het schip is overdekt met een houten tongewelf, waarvan de geprofileerde spanten deels met rosetten beschilderd zijn. Lage transeptarmen (zijbeuken) uit het midden van de 16e eeuw. De noordbeuk met een modern venster. De zuidbeuk met een gedicht raam en het koor met steunberen, twee traveeën en 3/8 sluiting van schip en transept, afgesloten door een spitsboog.
Het gebouw is de minst gewijzigde bakstenen kerk van Zuid-Beveland In de periode 1964- 1968 vond een ingrijpende restauratie plaats, waarbij de kap met tongewelven weer in de oorspronkelijks staat werd teruggebracht.

© Protestante Kerk 's-Heer Abtskerke links