Lijst van predikanten

In 1578 werden de eerste predikanten op Zuid-Beveland benoemd. De eerste predikant van de gecombineerde gemeente 's-Gravenpolder/'s-Heer Abtskerke werd benoemd in 1583. In 1666 ontstond de nieuwe combinatie 's-Heer Abtskerke/Sinoutskerke en werd de eerste predikant aangesteld

© Protestante Kerk 's-Heer Abtskerke links