Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden. De kerkrentmeester is zowel lid van het college van Kerkrentmeesters als lid van de Kerkenraad Het college heeft als taak:

  1. meewerken aan het opstellen van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;
  2. het beheer van de financiën van de gemeente;
  3. het regelen van de geldwerving, zoals de jaarlijkse actie Kerkbalans;
  4. het beheer van de roerende en onroerende zaken van de gemeente, zoals het kerkgebouw met inrichting, de pastorie en de verpachting van 70 hectare landbouwgronden;
  5. het beschikbaar stellen van de ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
  6. de zorg voor het personeelsbeleid, zoals het zorgen voor de tijdige betaling van het aandeel in het salaris van predikant (op basis van de samenwerkingsovereenkomst) en de kerkelijke medewerkers (kosters, organisten, schoonmaakster);
  7. Het bijhouden van de registers van de gemeente;
  8. Ledenadministratie. De ontvangen aanpassingen, wijzigingen en aanvullingen in de ledenadministratie verwerken en actueel houden

De financiële administratie van de kerkrentmeesters en de ledenadministratie worden onder verantwoordelijkheid van het college door twee afzonderlijke administrateurs verzorgd.

© Protestante Kerk 's-Heer Abtskerke links