Diaconie

Diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot:


  1. de dienst aan de Tafel bij de viering van het Heilig avondmaal;
  2. het inzamelen en het uitdelen van de liefdegaven;
  3. de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld;
  4. de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
  5. de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard


Diaken en gemeente


Diakenen zijn vaak uitvoerend bezig. De kerntaak van een diaken is dat hij/zij gemeenteleden stimuleert om zich in te zetten voor diaconale nood dichtbij en veraf. De gemeente heeft als geheel de opdracht om in kerk en samenleving te delen, te helpen waar geen helper is en te getuigen van gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. De diaken heeft hierin een stimulerende en toerustende taak en schept de mogelijkheden voor gemeenteleden, schakelt hen in.Diaken en liturgie


Het diaconaat is nauw verbonden met de liturgie. In de liturgie heeft de diaken een eigen unieke taak en rol:

  1. De diaken is betrokken bij de voorbeden: welke diaconale noden hebben aandacht nodig?; voor welke hoopvolle initiatieven kan gedankt worden?
  2. De diaken zamelt tijdens de collecte middelen in en vraagt om betrokkenheid bij het diaconale werk.
  3. De diaken is betrokken bij de voorbereiding en het uitdelen bij het Avondmaal

De diaconie heeft 15 hectare grond in eigendom. Het college van diaken verzorgt de verpachting van deze gronden.


De administratie van de diaconie wordt onder verantwoordelijkheid van het college door een diaconaalrentmeester verzorgd.

© Protestante Kerk 's-Heer Abtskerke links