Restauratie kerktoren

In juni 2015 is de gemeente Borsele gestart met de restauratie van de toren van onze 'Johannes de Doper' kerk. De werkzaamheden zijn maart 2016 afgerond. De natuurstenen leien en het loodwerk van de torenspits zijn vervangen door nieuwe leien. Daarna is het kruis met de opnieuw vergulde windhaan terug geplaatst. In de torenspits is nog een katrol aanwezig. Deze diende om vroeger de vlaggenmast op te hijsen. De katrol, als oud element is gehandhaafd. Vroeger zal de vlaggenstok verticaal naast de haan gestaan hebben. Er was ook nog een klein luikje naast de top van de spits.. Het luikje is dicht gelegd met leien. De gerestaureerde galmborden zijn ook weer teruggeplaatst. De binnenzijde van de galmborden is voorzien van vogelwering. Inmiddels is gebleken, dat dit niet afdoende is. Daarom worden er na het broedseizoen nog aanvullende maatregelen genomen.

Het uurwerk is teruggeplaatst en van nieuwe lampjes voorzien. Het resultaat van het gerestaureerde metselwerk ziet er prachtig uit. De slechte stenen (kloostermoppen) zijn uitgehakt en vervangen door nieuw kloostermoppen. Ook het voegwerk is op veel plaatsen vernieuwd. Het raam in de toren is aan de buitenzijde van vogelwering voorzien. De binnenkant van de toren is ook gerestaureerd. Het plafond en de toegangsdeur van de toren hebben een nieuwe verflaag gekregen.

toren na restauratie De toegankelijkheid van de toren is aangepast. De omloop was bereikbaar via de traptoren en een luik. De toegangsopening is erg klein, bovendien stopt de trap eigenlijk te vroeg, zodat mensen zich het laatste gedeelte moeten opdrukken om boven te komen. Het luik is nog wel gehandhaafd, maar afgesloten. De omloop is nu bereikbaar via een trap op de klokkenzolder en het bestaande deurtje in de spits. De opgang, de zolders en de spits zijn voorzien van verlichting. Bij activiteiten in en om de kerk is het nu mogelijk om publiek toe te laten op onze toren.

Werkzaamheden in de kerk
Met de restauratie van de toren zijn ook een aantal werkzaamheden aan het interieur van de kerk uitgevoerd. Dit betreft incidenteel stucwerk in de consistorie en in het koor. In de kerk zijn enkele plavuizen vastgelegd en is het voegwerk tussen de plavuizen vernieuwd. Het orgel en het wandkleed waren tijdens de restauratie van de toren ingepakt om deze stofvrij te houden. Ook de banken waren met plastic afgedekt. Het orgel heeft een onderhoudsbeurt gekregen. De kerk ziet er aan de binnenkant ook weer prima uit. De kerkklokken luiden weer bij de kerkdiensten en op de vaste tijdstippen.

gedenksteen Op 20 mei zijn de restauratiewerkzaamheden van de toren en de kerk feestelijk afgerond. Gedeputeerde de Reu en wethouder Westrate van de gemeente Borsele onthulden de gedenksteen bij de ingang van de kerk en vanaf de torentrans werd de vlag gehesen.
De bijeenkomst werd opgeluisterd met mooie harpmuziek door harpiste Dorine van Dijk.
Er werd met tevredenheid teruggekeken op het bereikte resultaat en de samenwerking tijdens de restauratie.
Een uitgebreider verslag van deze bijeenkomst is opgenomen in de dorpskrant "Poelpraat".

Hartelijke groet van de Protestantse Gemeente 's-Heer Abtskerke

vlag in top,


Meer foto's van de restauratie vindt u op de foto pagina!

© Protestante Kerk 's-Heer Abtskerke links