Welkom

Welkom op de website van de PKN gemeente van 's-Heer Abtskerke.
Wij zijn een kleine gemeente in de Zak van Zuid Beveland.
Ons dorp heeft een mooie monumentale kerk van omstreeks het begin van de 14e eeuw, genoemd naar Johannes de Doper.
Het is een gebouw met een uitstekende akoestiek, een juweeltje! Groot genoeg voor iedereen die wil komen en klein genoeg om je niet verloren te voelen.

Op deze site kunt u alles vinden over de manier waarop wij gemeente willen zijn. U kunt hier ook alle actuele informatie over onze gemeente vinden.

Omdat we een kleine gemeente zijn hebben we al decennia geleden samenwerking gezocht met de gemeente van Nisse.
De zondagse kerkdiensten worden om en om gehouden in de Maria kerk van Nisse en de Johannes de Doper kerk van 's-Heer Abtskerke, elke zondag om 10 uur.
Enkele jaren geleden zijn we daarnaast ook een samenwerkingsovereenkomst aan gegaan met Hoedekenskerke. Regelmatig zijn er nu ook gezamenlijke kerkdiensten van deze drie gemeenten.

Op 27 september 2017 is de overeenkomst voor de federatie kerkgemeenschappen in de
Zak van Zuid-Beveland getekend. Vanaf 1 januari 2018 vormen de gemeenten:
Driewegen/Ellewoutsdijk/Ovezande (DEO), Oudelande, Hoedekenskerke, Nisse en 's-Heer Abtskerke samen de gefedereerde Protestantse gemeente 'Rond de Zwake'.


*****************************

Mededeling in verband met de Coronacrisis. (5 juli 2020)


Als iets duidelijk is geworden in deze tijd van de coronacrisis dan is het wel dat mensen elkaar nodig hebben. We zoeken naar allerlei manieren om toch contact met elkaar te hebben. Via telefoon, beeldbellen, email verzenden, kaartje sturen e.d. proberen we het gemis van elkaar fysiek kunnen zien enigszins te verzachten.

Het niet kunnen vieren van de eredienst in onze eigen kerk viel ons dan ook zwaar en we zijn blij dat we nu weer samen kunnen komen om te vieren, om samen te bidden, naar Gods woord te luisteren en om elkaar te kunnen ontmoeten.
Weliswaar met allerlei voorzorgsmaatregelen vastgelegd in een te volgen protocol om te voorkomen dat onze gezondheid in gevaar komt, mogen we wel weer van elkaars nabijheid genieten en naar elkaars verhalen luisteren.
Het (nog) niet mogen zingen wordt als moeilijk ervaren. Hopelijk zal dit niet mogen zingen niet al te lang gaan duren. Voorlopig moeten we het ermee doen.

Vanaf 12 juli a.s. gaan we het normale preekrooster weer volgen.
Zie de kolom 'Kerkdiensten'.

Wij hebben uitgerekend dat we voldoende kerkgangers kunnen ontvangen met inachtneming van de 1,5 meter regel. Omdat naar verwachting het aantal kerkgangers minder is dan we kunnen plaatsen hoeft er vooraf niet aangemeld te worden.
Wel moeten bij binnenkomst de handen ontsmet worden en wij noteren de namen van de kerkgangers.
Er is een looproute en wordt u een plek aangewezen. We beginnen de kerkruimte te vullen vanuit het koor. Daarna gaan we de banken vullen. Alles op 1,5 meter afstand, m.u.v. gezinnen, die kunnen uiteraard wel bij elkaar zitten.
Aangeraden wordt om uw eigen liedboek mee te nemen. (liederen, ook wanneer er niet wordt gezongen, kunnen wel gelezen worden)
Wanneer u een liedboek uit de kerk gebruikt kunt u het op de stoel of bank laten liggen. Na de dienst wordt het schoongemaakt.
Voor uw bijdrage aan de collecte staan er twee mandjes bij de uitgang.
Er wordt geen koffiegedronken en bij het verlaten van de kerk worden er geen handen geschud.

Wanneer u zich niet fit voelt of moet hoesten enz. blijf dan thuis!

Wij volgen de regelgeving die landelijk van kracht is.


*****************************

Koffie in de consistorie van de Johannes de Doperkerk!Het leek de Kerkenraad een goed idee om deze activiteit in onze Johannes de Doperkerk te organiseren.
Nel de Jonge en Pauline Mol hebben alles voorbereid en heten u / jullie welkom op deze, naar wij hopen gezellige koffie ochtenden.

Bij mooi weer (en anders niet) gaan we op dinsdag 11 augustus starten.

In de consistorie verstaan we elkaar normaal soms al niet zo goed. Daarom deze keer in de tuin van Bart en Ineke van Hasselt aan de Gerbernesseweg 34. Natuurlijk op 1,5 meter afstand.
Nel neemt de (maan)dag er voor contact op met de vaste deelnemers of de ochtend doorgaat.


*****************************

High Tea“Gods liefde uitdragen met handen en voeten”

Onze kerk van 's-Heer Abtskerke staat pontificaal in het midden. De inwoners van het dorp zouden de 14e-eeuwse Johannes de Doperkerk niet graag willen missen, ook al worden de zondagse diensten lang niet meer door iedereen bezocht. Met een jaarlijkse high tea wil de diaconie de band met het dorp versterken.

U kunt het hele artikel, wat in uitgave februari 2020 van 'Woord en Weg' staat, lezen, door op de afbeelding te klikken.

*****************************

Kringwerk 2019-2020


In de Kringwerk brochure 2019 - 2020 vindt u het aanbod uit de regio.
Een brochure vol met leuke en interessante gesprekskringen..... en veel meer!
Klik op de afbeelding in de actualiteiten kolom om te downloaden.© Protestantse Kerk 's-Heer Abtskerke links 1248