Welkom

Welkom op de website van de PKN gemeente van 's-Heer Abtskerke.
Wij zijn een kleine gemeente in de Zak van Zuid Beveland.
Ons dorp heeft een mooie monumentale kerk van omstreeks het begin van de 14e eeuw, genoemd naar Johannes de Doper.
Het is een gebouw met een uitstekende akoestiek, een juweeltje! Groot genoeg voor iedereen die wil komen en klein genoeg om je niet verloren te voelen.

*****************************

KERKDIENST BIJWONEN

Voor de dienst op:
Zondag 13 december 2020, Trio-dienst van Schrift en Tafel ’s-Heer Abtskerke;
is aanmelden gewenst

Wij verzoeken IEDEREEN die wil komen, zich aan te melden bij Peter van Buuren,
bij voorkeur per email:

Als dat niet mogelijk is, kan het ook telefonisch:
(06) 24 684 153

*****************************

Mededeling in verband met de Coronacrisis. (7 november 2020)


Als iets duidelijk is geworden in deze tijd van de coronacrisis dan is het wel dat mensen elkaar nodig hebben. We zoeken naar allerlei manieren om toch contact met elkaar te hebben. Via telefoon, email verzenden, kaartje sturen e.d. proberen we het gemis van elkaar fysiek kunnen zien enigszins te verzachten.

Het niet kunnen vieren van de eredienst in onze eigen kerk viel ons dan ook zwaar en we zijn blij dat we nu weer samen kunnen komen om te vieren, om samen te bidden, naar Gods woord te luisteren en om elkaar te kunnen ontmoeten.
Weliswaar met allerlei voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat onze gezondheid in gevaar komt.

Wat zijn die voorzorgsmaatregelen:
- Er mogen maximaal 30 personen in de kerk;
- Bij binnenkomst in de kerk wordt uw naam genoteerd;
- U ontsmet de handen;
- Er wordt geinformeerd naar uw gezondheid;
- U ontvangt een mondkapje, of brengt uw eigen mee dat u draagt bij het lopen door de kerk;
- U wordt een plaats aangewezen;
- Er wordt tijdens de dienst niet gezongen (geen samenzang);
- Er wordt tijdens de dienst niet gecollecteerd;
- Na de dienst worden er geen handen geschud;
- Bij het verlaten van de kerk draagt u het mondkapje;
- Bij de uitgang vindt u twee mandjes waarin u uw collecte bijdrage kunt doen;
- Bij het verlaten van het kerkgebouw, kunt u het mondkapje in de bak achterlaten.

Wanneer u zich niet fit voelt of moet hoesten enz. blijf dan thuis!

Wij volgen de regelgeving die landelijk van kracht is.


*****************************

Op deze site kunt u alles vinden over de manier waarop wij gemeente willen zijn. U kunt hier ook alle actuele informatie over onze gemeente vinden.

Omdat we een kleine gemeente zijn hebben we al decennia geleden samenwerking gezocht met de gemeente van Nisse.
De zondagse kerkdiensten worden om en om gehouden in de Maria kerk van Nisse en de Johannes de Doper kerk van 's-Heer Abtskerke, elke zondag om 10 uur.
Enkele jaren geleden zijn we daarnaast ook een samenwerkingsovereenkomst aan gegaan met Hoedekenskerke. Regelmatig zijn er nu ook gezamenlijke kerkdiensten van deze drie gemeenten.

Op 27 september 2017 is de overeenkomst voor de federatie kerkgemeenschappen in de
Zak van Zuid-Beveland getekend. Vanaf 1 januari 2018 vormen de gemeenten:
Driewegen/Ellewoutsdijk/Ovezande (DEO), Oudelande, Hoedekenskerke, Nisse en 's-Heer Abtskerke samen de gefedereerde Protestantse gemeente 'Rond de Zwake'.


*****************************

Kringwerk 2020-2021


In de nieuwe uitgave van de Kringwerkgids 2020 - 2021 vindt u het aanbod uit de regio.
Een gids vol met leuke en interessante gesprekskringen..... en veel meer!
Klik op de afbeelding in de actualiteiten kolom om te downloaden!

Door een vergissing is de kring op het inlegvel niet terechtgekomen in de Kringwerkgids 2020-2021. Daarom voegen we het als bijlage toe.
De vorm van het inlegvel geeft u de mogelijkheid om dit deel aan uw Kringwerkgids toe te voegen.
Klik op de afbeelding van het inlegvel in de actualiteiten kolom om te downloaden!


*****************************

Koffie in de Johannes de Doperkerk!


Het leek de Kerkenraad een goed idee om deze activiteit in onze Johannes de Doperkerk te organiseren.
Iedereen is welkom!

Nel de Jonge en Pauline Mol hebben alles voorbereid en heten u / jullie welkom op deze, naar wij hopen gezellige koffie ochtenden.

We ontmoeten elkaar in de Johannes de Doperkerk op dinsdag 8 december vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.00 uur. Welkom!


*****************************

High Tea“Gods liefde uitdragen met handen en voeten”

Onze kerk van 's-Heer Abtskerke staat pontificaal in het midden. De inwoners van het dorp zouden de 14e-eeuwse Johannes de Doperkerk niet graag willen missen, ook al worden de zondagse diensten lang niet meer door iedereen bezocht. Met een jaarlijkse high tea wil de diaconie de band met het dorp versterken.

U kunt het hele artikel, wat in uitgave februari 2020 van 'Woord en Weg' staat, lezen, door op de afbeelding te klikken.


© Protestantse Kerk 's-Heer Abtskerke links 295