ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland en al haar zelfstandige onderdelen (gemeenten, diaconieën en classes) zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dit is vastgelegd in een zogenaamde groepsbeschikking ANBI.
Vanaf 1 januari 2016 moeten de Protestantse Kerk en haar gemeenten, diaconieën en classes aan de nieuwe regels voldoen. Dat kan door op de eigen website de gegevens te publiceren. Het gaat erom dat de gegevens openbaar worden. De link wordt toegestuurd aan de belastingdienst, zodat deze op de eigen website van de belastingdienst in het zogenaamde ANBI-register wordt vermeld.

Belangrijkste voordeel van deze ANBI-status is dat giften, legaten en erfstellingen vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting. Giften aan de kerk (bijv. Kerkbalans) komen voor de giftenaftrek bij de aangifte inkomstenbelasting in aanmerking.

Bestuurssamenstelling

Zie onder rubriek 'Organisatie.'In de onderstaande bestanden kunt u alle informatie uitgebreid bekijken.


Beleidsplan Protestante gemeente 's-Heer Abtskerke

ANBI gegevens Diaconie 's-Heer Abtskerke

ANBI gegevens Kerkelijke gemeente 's-Heer Abtskerke
© Protestante Kerk 's-Heer Abtskerke links